KTG

Zlecenie usługi B+R w kierunku opracowania innowacyjnego rozwiązania dedykowanego profesjonalnym uprawom doniczkowym

Przedsiębiorstwo KTG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ informuje o realizacji projektu pn. Zlecenie usługi B+R w kierunku opracowania innowacyjnego rozwiązania dedykowanego profesjonalnym uprawom doniczkowym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Celem realizacji projektu jest uzyskanie wyników zrealizowanej usługi B+R pozwalających na wdrożenie do oferty inteligentnej doniczki. Najważniejszym rezultatem zrealizowanej usługi badawczej będzie uzyskanie przetestowanej wersji demonstracyjnej urządzenia, weryfikującej przyjęte założenia oraz rozwiązujące kwestie problematyczne związane z aspektem warstwy sprzętowej i programowania.

 

Wartość projektu: 476 625,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 329 375,00 PLN