KTG

Zakup usługi B+R w zakresie stworzenia  unikalnego rozwiązania  IT  dedykowanego  obsłudze kamperów

KTG Sp. z o.o. informuje o realizacji projektu pn. „Zakup usługi B+R
w zakresie stworzenia  unikalnego rozwiązania  IT  dedykowanego  obsłudze kamperów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego lata 2014-2020, Oś 1 BADANIA I INNOWACJE Działanie 1.5 Bon na innowacje współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczych mających na celu uzyskanie projektu funkcjonalnego i technicznego aplikacji dostarczającej nową e-usługę ukierunkowaną na obsługę kamperów. Celem w tym zakresie jest opracowanie rozwiązania technicznego pozwalającego na optymalne zarządzanie zasobami pojazdu turystyczno-kempingowego potocznie nazywanego kamperem, które są limitowane, w tym: energia elektryczna, energia cieplna, woda użytkowa, inne.

Wartość projektu wynosi 117 600,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 99 960,00 PLN