KTG

Zakup usługi B+R w zakresie stworzenia przepływowego stabilizatora temperatury w akwarium

KTG Sp. z o.o. informuje o realizacji projektu pn. „Zakup usługi B+R
w zakresie stworzenia przepływowego stabilizatora temperatury w akwarium” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego lata 2014-2020, Oś 1 BADANIA I INNOWACJE Działanie 1.5 Bon na innowacje współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie nowego produktu w postaci przepływowego stabilizatora temperatury w akwarium.

Wartość projektu wynosi 117 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 99 450,00 PLN