KTG

Wdrożenie wyników prac B+R poprzez wprowadzenie do oferty nowej usługi CardioReh-Control

KTG Sp. z o.o. informuje o realizacji projektu pn. „Wdrożenie wyników prac B+R poprzez wprowadzenie do oferty nowej usługi CardioReh-Control” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem niniejszego projektu jest wdrożenie posiadanych przez nas wyników prac B+R, które pozwolą w rezultacie wprowadzić do oferty nową usługę Cardio Reh-Control. Celem projektu jest zaimplementowanie wyników przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych w działalności firmy KTG sp. z o.o. prowadzące do poszerzenia oferty usługowej i tym samym zwiększenia poziomu konkurencyjności, umożliwiające rozpoczęcie działalności eksportowej na rynkach zagranicznych. Poszczególne zadania realizowanego projektu obejmą nabycie modułów systemu gwarantującego możliwość świadczenia usługi Cardio Reh-Control. Grupą jej odbiorców są osoby zmagające się z chorobami układu krążenia w szczególności po przebytych zawałach serca oraz środowisko medyczne. Realizacja niniejszego projektu pozwoli zapewnić możliwość rozwoju naszej firmy.

Wartość projektu wynosi 1 162 350,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 661 500,00 PLN