KTG

Zakup usługi B+R w celu opracowania zintegrowanego systemu sterowania środowiskiem w akwariach i terrariach

KTG Sp. z o. o. Informuje o realizacji projektu pn. „Zakup usługi B+R
w celu opracowania zintegrowanego systemu sterowania środowiskiem w akwariach i terrariach”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego lata 2014-2020,
Oś 1 BADANIA I INNOWACJE Działanie 1.5 Bon na innowacje współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie zintegrowanego systemu sterowania środowiskiem w akwariach i terrariach.

Dofinansowanie projektu z UE: 299 200, 00 PLN
Całkowita wartość projektu: 432 960,00 zł